เตือนภัย... อย่าซื้อยาสมุนไพรแก้เบาหวานที่ไม่ขึ้นทะเบียน อย. เสี่ยงไตวายเรื้องรัง

  • 5 Oct 2017
  • /
  • 250

          จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรายงานการเกิดภาวะไตอักเสบซึ่งเกิดจากการใช้ยาสมุนไพรแก้เบาหวาน (Chinese herb nephropathy) ที่มีลักษณะเหมือนยาลูกกลอนแบ่งบรรจุ ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยานั้น

ผลการตรวจสอบสมุนไพรดังกล่าวจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบกรดเอริสโทโลคิก (Aristolochic acid)  ซึ่งเป็นสารที่พบในสมุนไพรไคร้เครือ มีผลทำให้เกิดภาวะไตอักเสบ ไตวายเรื้อรัง และหากใช้
อย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคใด ๆ ก็ตาม ไม่ควรซื้อยาสมุนไพรที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนตำรับยามาบริโภคอย่างเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากส่วนผสมหรือสารปนเปื้อนในสมุนไพรได้ ทั้งนี้ หากมีอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยโรคและตรวจรักษาอย่างถูกต้องจะดีที่สุด

 

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 18 กันยายน 2560

            ข่าวแจก 89 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]