ไส้กรอกสีแดงแดง ฤทธิ์แร้งแรง

 • 1 Jan 1970
 • /
 • 0
ไส้กรอกสีแดงๆ ฤทธิ์แร้งแรง ไส้กรอกที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตและภายในไส้กรอกมีการใส่ดินประสิวที่มากเกินกว่ากำหนด ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย หากผู้บริโภคกินเข้าไปมากๆ จะทำให้มีอาการค

อย.เพิ่มมาตรการเข้มงวดงานคุ้มครองผู้บริโภค

 • 25 May 2018
 • /
 • 0
อย.เพิ่มมาตรการเข้มงวดงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งก่อนออกสู่ตลาดและหลังออกสู่ตลาด ปราบปราม เฝ้าระวัง ด้านโฆษณา

อาหารแฝง หวาน มัน เค็ม

 • 25 Apr 2018
 • /
 • 0
อาหารแฝง หวาน มัน เค็ม       

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว

 • 25 Apr 2018
 • /
 • 0
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

 • 25 Apr 2018
 • /
 • 0
สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ฉลากหวาน มัน เค็ม

 • 25 Apr 2018
 • /
 • 0
ฉลากหวาน มัน เค็ม

กินอย่างไรห่างไกลโรค

 • 24 Apr 2018
 • /
 • 0
กินอย่างไรห่างไกลโรค

ฉลากโภชนาการ

 • 24 Apr 2018
 • /
 • 0
ฉลากโภชนาการ

อ่านฉลาก ลดเสี่ยงโรค

 • 24 Apr 2018
 • /
 • 0
อ่านฉลาก ลดเสี่ยงโรค

ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล

 • 19 Apr 2018
 • /
 • 0
ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล ก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ลดปัญหา เชื้อดื้อยา ลดอัตราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านยาของท่านและประเทศ

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]