น้ำแข็งผสมฟอร์มาลิน

  • 8 Aug 2017
  • /
  • 81

          จากความเข้าใจผิดๆว่าน้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลิน จะช่วยให้น้ำแข็งละลายช้าขึ้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั้น น้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลิน ไม่มีส่วนช่วยในการทำให้น้ำ แข็งตัวเป็นน้ำแข็ง และไม่ได้ช่วยให้น้ำแข็งละลายช้าลงแต่อย่างใด ในทางกลับกัน การใส่สารฟอร์มาลินลงไปในน้ำแข็ง ก็เหมือนเป็นการเพิ่มสารทำลายร่างกายเข้าไปนั่นเอง โดยน้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลินนั้นจะมีลักษณะขุ่นทั้งก้อน มีกลิ่นฉุน ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน

          ดังนั้น การเลือกซื้อน้ำแข็ง หากเป็นน้ำแข็งหลอดบรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน เช่น เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และข้อความ “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ส่วนน้ำแข็งหลอดตักแบ่งขายตามร้านค้า ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ต้องถูกสุขลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น ก้อนน้ำแข็งเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าต้องมีความใส สะอาด ไม่มีเศษฝุ่นละอองปนเปื้อน

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]