ควบคุมพลังงานให้เหมาะสม

  • 23 Nov 2018
  • /
  • 87

·         ควบคุมพลังงานให้เหมาะสม เพื่อห่างไกลจากโรคอ้วน โดยปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเพศหญิงต้องการต่อวันประมาณ 1,600 - 2000 แคลอรี ส่วนปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเพศชายต้องการต่อวันประมาณ 2,000 – 2,500 แคลอรี ซึ่งสารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และพลังงานที่ได้รับ ควรเป็นพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 60 พลังงานที่ได้จากโปรตีนร้อยละ 10 และ พลังงานที่ได้จากไขมันร้อยละ 30 ทั้งนี้ ปริมาณไขมันดังกล่าวหากเป็นไขมันอิ่มตัวควรได้รับไม่เกินร้อยละ 10 (ไขมันอิ่มตัว เป็นไขมันที่ร่างกายสามารถสร้างได้เอง และยังได้จากการบริโภคอาหารด้วย ถ้าได้รับไขมันอิ่มตัวมากเกินไป อาจจะทำให้ระดับโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดีสูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้)

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com