ไส้กรอกสีแดงแดง ฤทธิ์แร้งแรง

  • 1 Jan 1970
  • /
  • 40

ไส้กรอกสีแดงๆ ฤทธิ์แร้งแรง

ไส้กรอกที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตและภายในไส้กรอกมีการใส่ดินประสิวที่มากเกินกว่ากำหนด ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย หากผู้บริโภคกินเข้าไปมากๆ จะทำให้มีอาการคลายตัวของเส้นเลือด สภาวะเม็ดเลือดแดงไม่รับออกซิเจน ตัวเขียว อาเจียน ปวดท้อง เป็นลม และจะยิ่งเป็นอันตรายมากๆหากเกิดกับเด็ก

#ไส้กรอกสีแดง #ดินประสิว #ผิดกฎหมาย #อันตราย #ตัวเขียว #อาเจียน #ปวดท้อง #เป็นลม

 

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com