ไส้กรอกสีแดงแดง ฤทธิ์แร้งแรง

ไส้กรอกสีแดงๆ ฤทธิ์แร้งแรง

ไส้กรอกที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตและภายในไส้กรอกมีการใส่ดินประสิวที่มากเกินกว่ากำหนด ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย หากผู้บริโภคกินเข้าไปมากๆ จะทำให้มีอาการคลายตัวของเส้นเลือด สภาวะเม็ดเลือดแดงไม่รับออกซิเจน ตัวเขียว อาเจียน ปวดท้อง เป็นลม และจะยิ่งเป็นอันตรายมากๆหากเกิดกับเด็ก

#ไส้กรอกสีแดง #ดินประสิว #ผิดกฎหมาย #อันตราย #ตัวเขียว #อาเจียน #ปวดท้อง #เป็นลม